O KLUBU

NK ŽIRI
Osnovni podatki
  • ustanovljen: leta 1973
  • osnovna barva: rumena
  • rezervna barva: modra
  • naslov: Gasilska 4, 4226 Žiri
  • telefon: 041/451 255 (Drago) ali 040/425105 (Tomaž)
  • e-pošta: drago.krampersek@alpina.si (predsednik)
  • številka transakcijskega računa: 07000-0000204566
  • davčna številka: 19912633
  • matična številka: 5128129000
  • standardna klasifikacija dejavnosti: 93.190