Drago Kramperšek
Predsednik
041 451 255
Tomaž Vehar
Sekretar
040 425 105
Marko Kavčič
Internet
031 817 532
Estera Vehar
Vodja nogometne šole
estera.vehar13@gmail.com
Pavle Krvina
Skrbnik stadiona
041 261 612
Valter Šuligoj
Ekonom
041 375 366