Delovna akcija na glavnem in pomožnem igrišču

Več kot 20 igralcev, trenerjev in članov vodstva kluba je v četrtek in petek sodelovalo na delovni akciji. Na glavno igrišče smo navozili in raztrosili 25 ton kremenčkovega peska. Vzdolž glavnega igrišča ob Sori proti Ledinici »raste« novo pomožno igrišče. V decembu je bilo buldožersko ravnanje terena, v petek pa smo na njem pobirali kamenje.

Komentarji