Drago Kramperšek
Predsednik
041 451 255
drago.krampersek@alpina.si
Tomaž Vehar
Podpredsednik
040 425 105
tomaz_vehar@t-2.net
Marko Kavčič
Internet
031 817 532
marko.kk61@gmail.com
Estera Vehar
Vodja otroške nogometne šole
estera.vehar13@gmail.com
Peter Poljanšek
Skrbnik stadiona
Nace Mlakar
Ekonom
040 295 978