Na Polju pridobljene nove površine

Po večletnih prizadevanjih je bil v četrtek, 23.3.2023 na seji Občinskega sveta, potrjen nakup zemljišča za dodatno vadbeno površino v sklopu stadiona Polje. Omenjen nakup je za nogometni klub pomembna pridobitev in nuja, saj vadbene površine v industrijski coni ob Etiketi, ki jih je klub uporabljal do lanskega leta, zaradi širjenja industrije niso več primerne za uporabo. V prvi vrsti se vodstvo kluba zahvaljuje bivšemu županu Janezu Žaklju, da je znal prisluhniti težavam s katerimi smo se soočili in kot osnovo za rešitev zagate, s strani občine že v letu 2021 naročil podjetju Izvor poplavno študijo za površino, ki je predmet nakupa. Na ta način so bili znani mogoči posegi in omejitve na tem območju. V nadaljevanju bi se zahvalili vršilcu dolžnosti župana Jožetu Stanovniku v lanskem letu, da je na podlagi omenjene študije predlagal uvrstitev nakupa omenjenega zemljišča v proračun za leto 2023. Zahvala gre tudi lastniku zemljišča Adrijanu Mačku, ki pri pogajanjih ob prodaji/nakupu ni izsiljeval občine z visoko ceno (kar je v podobnih primerih pogosto) in je znal prepoznati koristi, ki jih novo pridobljena površina prinaša največjemu športnemu kolektivu v Žireh, ki ima ne nazadnje uradno priznan status društva, ki deluje v javnem interesu. Ne smemo se pozabiti zahvaliti tudi lastniku zemljišča ob Etiketi, Mateju Greguroviču, ki je klubu več kot desetletje omogočal brezplačno uporabo njegovega zemljišča za vadbo treh vadbenih skupin našega kluba, saj na Polju do sedaj ni bilo dovolj razpoložljivih površin za vadbo.
Letošnje leto je za klub prelomno, saj mineva 50 let od njegove ustanovitve in smo zato pomembne pridobitve še toliko bolj veseli. Še enkrat hvala vsem, ki na kakršen koli način pomagate ohranjati tradicijo igranja nogometa v Žireh!
Naprej rumeni!!!

Komentarji